Kancelaria

W zakładce “licytacje” mogą Państwo zapoznać się z przeprowadzanymi przez tutejszą kancelarię licytacjami ruchomości oraz nieruchomości. Wzory wniosków egzekucyjnych dostępne są w zakładce “do pobrania”. Ponadto mamy zaszczyt poinfomować, iż nasza kancelaria korzysta z systemów informatycznych takich jak:

  • OGNIVO – elektroniczne zapytanie do banków o rachunki bankowe dłużnika,

  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

  • E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

  • EKW – elektroniczne księgi wieczyste

Kancelaria Komornika Sądowego nr. II - Lech Siuda, Gałowo, ul. Różana 4 informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego skrzynka mailowa nie stanowi alternatywnej formy korespondencji do formy papierowej. Mając powyższe na uwadze komornik informuje, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można składać w kancelarii mieszczącej się przy ul. Różana 4, 64-500 Gałowo lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.